Destination Hồng Nhung - Tú Anh

Collab Sonder studio

Photo by: Phan Quốc Kha

MUA: Huỳnh Nguyễn

Wedding dress: Hacchic Couture

Venue: Marina Bay Vung Tau Resort & Spa