The Story

Mọi người hay sợ chụp tại studio sẽ khó tự nhiên, nhưng với mình studio cũng là nơi các bạn sẽ biểu lộ tình cảm với nhau và khoảnh khắc đó sẽ được Kha ghi lại một cách tự nhiên nhất.Pre Wedding Studio